فراخوان توسعه کسب‌وکار فناورانه در حوزه داده‌کاوی هوشمند به توان شناختی

مرحله دوم حمایت از توسعه زیرساخت

 

 

 

مهلت ارسال آثار: ۲۰ شهریور الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

 

 

فرم ارسال پروپوزالدریافت فایل پروپوزال و راهنما

https://www.skyroom.online/ch/cognotech/pitch

محورهای فراخوان در مرحله دوم

تحلیل محتوا
  • استخراج وقایع با تمرکز بر محتوای فضای مجازی (Event Extraction)
  • کشف موجودیت‌های نام‌دار از متون فارسی (Named Entity Recognition)
  • برچسب‌گذاری نقش معنایی برای متون فارسی (Semantic Role Labeling)
زبانشناسی
  • توسعه ابزاری جهت استخراج و شناسایی استعاره‌های مفهومی در متن
  • توسعه دیکشنری تخصصی و پایش اصطلاحات عامیانه زبان فارسی
سایر
  • تحلیل تصاویر
  • پیشنهادات مرتبط ارسالی از جانب متخصصین حوزه
تحلیل وبسایت ها
  • اجرای پروژه‌های استاندارد دسته‌بندی متون فارسی با تمرکز بر محتوای رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها (Text Classification)